Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Malborku Sp. z o. o.LINKI
"Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie."

Ramowa Dyrektywa Wodna - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.


Witamy na stronach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. i zapraszamy na zapoznanie się z naszą firmą oraz oferowanymi przez nas usługami.

copyright by DM